COVID-19 PCR Taraması Hakkında Duyuru

COVID-19 PCR Taraması Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından COVID-19 PCR Taraması hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Sayı : E-13588366-149-598     05.05.2022
Konu : COVID-19 PCR Taraması

DAĞITIM YERLERİNE

COVID-19 Pandemisi sürecinde bilimsel danışma kurulu tarafından vaka sayılarının mevcut durumu, yeni varyantların görülmesi, aşı uygulaması, ilaç kullanımı, hastalığın fatalite hızları ve dünya da hastalığın seyri gibi kriterler göz önüne alınarak mevcut durum değerlendirilmesi yapılmakta ve uygulamaya dair kararlar alınması için önerilerde bulunulmaktadır.

Bilimsel Danışma Kurulunun 26.04.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantı da dünya da ve ülkemizdeki mevcut durum değerlendirildiğinde; sağlık kurumlarında hastalara yatış öncesinde/sırasında yada günübirlik invaziv/noninvaziv işlemler öncesinde tarama amaçlı PCR testi yapılması uygulamasının kaldırılması önerilmiştir.

Bu doğrultuda sağlık kurumlarında söz konusu mevcut durumlar için hastalara tarama amaçlı PCR testi yapılmamasına yönelik düzenlemelerin sağlanması hususunda;

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Duyurunun aslı için tıklayınız